Pressupostos 2018 aprovats inicialment

El Ple aprova inicialment els pressupostos 2018 de l’Ajuntament de Terrassa

El pressupost consolidat és de 217,4 milions d’euros, un 4,81% més en relació a l’any anterior

L’Ajuntament de Terrassa ha celebrat aquesta tarda un Ple extraordinari en què s’han aprovat inicialment els pressupostos municipals pel 2018. La proposta presenta una clara aposta per la millora de l’ocupació, els drets socials, la millora de l’espai públic i la reorganització de l’Administració, com a grans prioritats del Govern municipal. El pressupost 2018 ha quedat aprovat amb el vot a favor o l’abstenció de 22 dels 27 regidors/es que integren el Consistori. La proposta de pressupost del Govern municipal debatuda al ple extraordinari ha comptat amb els vots favorables de PSC (9), les abstencions de TeC, ERC-MES i PDeCAT (13) i els vots en contra de C’s, PP i CUP (5).

Per l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, “el projecte de Pressupost pretén avançar en les grans prioritats del Govern Municipal, responent al compromís amb les persones que aquest Govern va prendre ja amb el Pla de Mandat 2015- 2019”. Vega, a més, ha volgut agrair “el compromís i la corresponsabilitat que han mostrat tots els grups municipals treballant en la proposta, i especialment els que l’han millorada amb les seves aportacions i han permès amb el seu posicionament al ple que aquests pressupostos tirin endavant, en favor dels interessos de la ciutat”.

En aquest sentit, una de les aportacions presentada de manera conjunta pels grups Municipals de TeC, ERC-MES i PSC, i que ha estat aprovada per a ser incorporada a la proposta de pressupost, ha estat la de destinar més recursos a educació, amb l’objectiu de garantir l’èxit educatiu i la cohesió social a la ciutat. En concret, l’esmena proposa destinar més recursos per implementar de nou el projecte patis oberts, avançar en l’estudi sobre la motivació de les famílies a triar escola per als seus fills i filles i conèixer els factors causants de la segregació escolar, així com potenciar la figura del mediador escolar, com a figura que ajudi a entendre i a implicar-se a les famílies en l’entorn escolar.

A grans xifres, la proposta de pressupostos municipals per aquest any presenta un pressupost general consolidat (el que incorpora les societats dependents) de 217,4 milions d’euros, un increment del 4,81 % en relació al 2017. El pressupost total de l’Ajuntament, un cop valorades i incorporades totes les inversions finançades amb recursos aliens, serà de 195,4 milions d’euros (un 4,97% més, en relació al 2017).

Pel que fa al pressupost corrent, es preveu de 183 milions d’euros, el que suposa un augment del 4’84% respecte l’exercici anterior.

En l’elaboració de la proposta, s’ha tingut en compte una major previsió d’ingressos i s’han previst també els estalvis en despesa. Així, per aquest 2018, es disposarà de prop de més de 12 milions d’euros, que permetran dotar de més recursos determinats projectes que s’han establert com a prioritaris. Una repriorització de recursos que posa l’accent en l’ocupació, els drets socials, la millora de l’espai públic, i també en la reorganització de l’Administració local. Aquests projectes prioritaris s’estructuren en sis línies d’actuació: Desenvolupament i anàlisi estratègic (916.000 euros); el desenvolupament del projecte de reforma de l’organització municipal (4.238.000€), iniciat el 2016, que ha de definir un una administració pública local sòlida i competitiva; el tancament del projecte d’anàlisi i diagnosi de l’actual estructura de descentralització territorial (10.000€), determinant el nou paper que han de tenir els Districtes; i el projecte per garantir la prestació de serveis bàsics, on destaca la priorització de projectes relacionats amb l’acció social i la millora de l’espai públic (6.522.000€).

Precisament, en aquesta matèria, es preveu la continuïtat en el reforç del servei de neteja i tractament de residus, amb una partida d’1’1 milions d’euros, que permetrà posar en marxa aquest 2018 una nova línia de càrrega lateral, així com la renovació de tots els contenidors de recollida posterior, entre d’altres accions que millorin les capacitats del servei. Per a l’alcalde, “una mostra del compromís d’aquest govern per continuar treballant per la millora tant del servei ofert a la ciutat, com de la pròpia empresa municipal”.

La despesa corrent, distribuïda en àmbits de gestió, es presenta de la següent manera:

  • Millora de l’espai públic: 67.947.057 euros
  • Serveis a les Persones: 26.508.019 euros
  • Promoció Econòmica: 5.843.641 euros
  • Innovació, projecció de la ciutat i acció educativa, cultural i esportiva: 41.090.420 euros
  • Innovació en l’organització: 25.052.910 euros

 

Pel que fa a inversions, per aquest 2018 es compta amb 13’3 milions d’euros, amb els que el Govern pretén continuar impulsant projectes estratègics per a la ciutat. La principal actuació prevista en la partida d’inversions (5.630.900€) engloba projectes com el Pla de Millora dels Polígons industrials, els talussos de la riera del Palau, la millora de l’espai públic, el Parc de la República, el Vapor Gran, i diferents projectes de mobilitat i connectivitat. Altres inversions destacades són la millora d’equipaments esportius, el desenvolupament del Pla Director Smart City Terrassa, l’esponjament de Ca n’Anglada, que continuarà amb la tercera fase, o el Pla d’Acció Municipal 2018.

Solvència i sostenibilitat

En l’elaboració d’aquesta proposta s’ha tingut en compte, a més, la necessitat de garantir la solvència econòmica, la sostenibilitat i l’estabilitat de les finances municipals. Aquests condicionants, relatius al compliment de les normes d’estabilitat pressupostària o de la regla de la despesa, així com al desconeixement de les partides provinents dels tributs de l’Estat, obliguen al Govern Municipal a realitzar una retenció de crèdit, amb caràcter preventiu, a diferents partides del pressupost de despesa per un import de 7,1 milions d’euros.

En aquest sentit, l’alcalde recorda que “malgrat que les xifres ens demostren que som una administració totalment solvent, amb un deute molt més baix que el d’altres administracions superiors, ens veiem obligats a fer aquestes retencions”. Per aquests motius, Vega reclama “més autonomia per a les administracions locals per a poder desenvolupar les polítiques previstes sense aquestes limitacions”.

Després de la seva aprovació inicial, el pressupost se sotmetrà a un període d’exposició pública i presentació d’al·legacions de 15 dies, passat el qual, si no n’hi ha, s’aprovarà definitivament de forma immediata. En cas que hi hagués al·legacions, se celebraria un nou Ple per a tractar-les.

Trobareu tota la documentació sobre el pressupost a:

PRESSUPOST 2018 (APROVACIÓ INICIAL)

Author: Ajuntament de Terrassa

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.