Article d'opinió de l'Alcalde de Terrassa Alfredo Vega sobre el pressupost de 2019

Preparats per acollir més indústria i logística a Bellots II amb 94,82 hectàrees més

El polígon Els Bellots II tindria 94,82 ha amb grans parcel·les per a gran indústria i activitats logístiques

És una proposta de modificació puntual del POUM que debatrà el Ple

La sessió plenària de dijous, de caràcter extraordinari, debatrà la proposta de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’àmbit del sector d’activitats productives d’Els Bellots II per establir les condicions que permetin redactar un nou pla parcial, de 94,82 ha de terreny. L’anterior, aprovat l’any 2005, va quedar aturat l’any 2009 per la incidència de la crisi econòmica. Per garantir ara la seva viabilitat econòmica, el polígon comptarà amb grans parcel·les, fet que facilitarà la implantació de grans indústries i d’activitats logístiques. La nova ordenació urbanística ha de permetre:

 • Crear àmbits de gran dimensió. Es definirà un gran àmbit per parcel·les, que tindran una superfície construïda d’uns 316.800 m², perquè al sector central s’implantin els processos industrials productius i logístics.
 • Redefinir els àmbits de menor dimensió. Se’n crearan dos, un al nord i un altre al sud, amb una superfície construïda d’uns 64.170 m², que tindran continuïtat amb el polígon d’Els Bellots I, delimitat pels carrers de l’Aigua i de la Terra.
 • Resituar els àmbits destinats a les activitats terciàries. Se’n crearan de nous i s’inclourà la masia de Can Torrella, amb una superfície construïda d’uns 134.523 m².
 • Ampliar la superfície dels espais lliures en dos àmbits. D’una banda, el que està en contacte amb l’Anella Verda (14,61 ha delimitades entre la carretera N-150 i la C-58, que permet la continuïtat del Camí dels Monjos) i, de l’altra, el que hi ha al voltant de la masia protegida de Can Torrella, que garanteix la preservació paisatgística de la part més propera al nucli urbà.
 • Redefinir la implantació d’equipaments en dos subàmbits. El primer, situat al nord, tindrà 79.918 m² de superfície i gaudirà d’una bona connectivitat amb la xarxa viària, que facilitarà la implantació d’equipaments d’escala urbana i metropolitana. El segon tindrà 63.104 m² i estarà situat a l’oest, en una zona propera als carrers de l’Aigua i de la Terra, i amb la masia protegida d’Els Bellots.
 • Crear una nova estructura viària i d’accessos. La connexió del sector es realitzarà des dels carrers de la Terra i de l’Aigua, des de la carretera N-150 i sobretot des de l’autopista C-58 pels vehicles procedents de Barcelona i de Manresa, en ambdós sentits, mitjançant ramals d’accés i la construcció d’un nou viaducte sobre el traçat de l’autopista, que també permetrà la interconnexió entre el sector dels Bellots i el Districte 7, dels barris de Can Parellada i de les Fonts.
 • Soterrar les elèctriques d’alta tensió. Es proposa el soterrament dels trams de les dues línies elèctriques d’alta tensió que travessen el sector de 110 kV (línia 110 kV Hospitalet – Mas Figueres i la línia 110 kV Adrall – Mas Figueres), amb l’excepció del tram de la línia aèria de 220 kV Can Jardí/Foix- Mas Figueras (REE), per motius de viabilitat econòmica i d’impacte paisatgístic.

La nova ordenació també proposarà la configuració d’un àmbit destinat a una possible ampliació de la subestació elèctrica de Mas Figueras. A diferència del Pla Parcial de 2005, aquesta modificació puntual del POUM en l’àmbit d’Els Bellots II, si s’aprova, comportarà:

 1. Una reducció dels costos d’urbanització: 75.142.229 € (2005) als 44.093.619 € (2019).
 2. Una disminució del sostre d’edificabilitat: dels 614.184 m2 st (2005) als 526.356 m2 st (2019).
 3. Un augment de les zones productives: de 329.144 m² als 416.172 m².
 4. Una rebaixa de les zones terciàries: de 104.395 m² (2005) als 57.721m² (2019).
 5. Un augment dels espais lliures: dels 169.779 m² (2005) fins als 174.953 m².
 6. Un manteniment de la superfície d’equipaments, que és de 143.019 m².

Author: Ajuntament de Terrassa

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.