Mig milió d’euros per millorar equipaments

L’Ajuntament rep una subvenció de prop de mig milió d’euros per millorar equipaments municipals

La Diputació de Barcelona subvencionarà unes inversions que s’executaran al llarg de 2018 i 2019

L’Ajuntament de Terrassa rebrà un total de 463.603,73 euros de la Diputació de Barcelona per a un seguit d’actuacions de millora en diferents equipaments de la ciutat, actuacions que ha portat o portarà a terme l’Ajuntament entre 2018 i 2019.

Aquest programa d’ajuts, que es concedeixen a través del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, estableix sis línies d’actuació que fan referència als equipaments culturals, bibliotecaris, educatius, esportius, edificis singulars i elements patrimonials i mercats.

Pel que fa referència a la línia de suport a equipaments culturals, una subvenció per un import de 50.000 euros contribuirà a finançar el projecte museístic de la Casa Soler i Palet, en compliment del Pla de Dinamització del Patrimoni Cultural de Terrassa, aprovat al febrer del 2015. Un projecte que preveu la reordenació dels usos actuals de la Casa Soler i Palet, establint l’edifici com a Museu d’Història de la ciutat i com a seu dels serveis centrals del Museu de Terrassa.

L’any 2019 es destinaran 50.000 euros més a les actuacions contemplades al projecte executiu de magatzem i sales taller de la planta baixa del Condicionament Terrassenc. El projecte estableix la redistribució de la planta baixa per a la creació de 14 magatzems per a l’emmagatzematge de material que s’utilitza a les activitats. També es preveu construir 2 sales-taller, destinades a ser l’espai de diferents entitats.

Pel que fa a la línia de suport a equipaments bibliotecaris, la Diputació dota amb 50.000 euros la subvenció per a la instal·lació d’un sistema d’identificació per radiofreqüència a la Biblioteca Central, tal com està previst al nou Pla Municipal del servei Bibliotecari de Terrassa. L’objectiu és potenciar el servei d’autopréstec, adaptant els serveis a les actuals necessitats dels usuaris i usuàries. Així mateix, dona suport amb 13.603 euros al projecte ja executat de modificació i ampliació del control del sistema de climatització de la Biblioteca Central i a la reparació de la coberta de la Biblioteca del Districte 3.

 

En la línia de suport a equipaments educatius, el 2018 es destinaran 50.000 euros a la reforma de la instal·lació elèctrica de l’Escola Municipal La Llar i el 2019 s’invertiran 50.000 euros en la substitució de calderes a diferents escoles de la ciutat, concretament a l’Escola La Roda, EMEE Fàtima, l’Escola Ramón y Cajal i CFA Anna Murià.

La instal·lació elèctrica de l’Escola La Llar, pràcticament d’origen (l’edifici principal és de l’any 1929 i l’annex del 1980), cal adequar-la per al correcte funcionament del centre. Aquesta reforma, a més, reportaria millores en l’eficiència energètica de l’escola, ja que inclou el canvi de lluminàries per altres més eficients.

Pel que fa a les escoles, seguint amb el procés de millora contínua de les instal·lacions tèrmiques als centres gestionats pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, es feia necessària la substitució d’algunes calderes atmosfèriques amb baix rendiment i prestacions per noves unitats de condensació que permetin millorar el seu rendiment i l’eficiència energètica. D’aquesta manera es podrà garantir la continuïtat i les òptimes condicions del projecte de telegestió, que actualment està portant a terme el servei municipal d’Educació amb el suport i col·laboració de la

Diputació. Aquests canvis, a més, proporcionarien major estalvi energètic i la reducció d’emissions contaminants.

Pel que fa a la línia de suport a equipaments esportius, es destinen un total de 100.000 euros per a diferents actuacions a la zona esportiva municipal de Can Jofresa. És el cas, aquest any 2018, del projecte de rehabilitació de la coberta del pavelló de Can Jofresa (50.000 euros) i, l’any 2019, del projecte bàsic d’execució de millores i reparacions de la pista d’atletisme (50.000 euros), per resoldre els problemes que presenta la instal·lació, aixecant i renovant la totalitat del paviment i configurant de nou la xarxa de sanejament.

En la línia de suport a mercats, l’Ajuntament de Terrassa ha rebut una subvenció de 100.000 euros que es destinaran a finançar la redacció de l’avantprojecte i el projecte d’actuacions de reforma i millora del Mercat de la Independència a mig i llarg termini, incloent-hi la redacció del Pla Director, que transformarà el Mercat de la Independència en un mercat modern adaptat a les noves necessitats. Així mateix, a curt termini, es planteja una actuació de manteniment de l’edifici, amb diferents reparacions, que permeti al Mercat funcionar en les millors condicions possibles, mentre no s’executi el projecte definitiu.

Author: Ajuntament de Terrassa

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.