L’Skateparc de Can Jofresa ja està obert als infants i joves de Terrassa

L’Skateparc de Can Jofresa ja està obert als infants i joves de Terrassa

La instal·lació, situada a l’avinguda de Can Jofresa, funciona en horari diürn

Terrassa ja compta amb un segon skateparc. Es troba al passeig central de l’avinguda de Can Jofresa, a l’espai limitat entre els carrers d’Albert Einstein i de Badalona amb l’avinguda del Tèxtil, i té una superfície construïda de 1.434 m2, tot i que les dimensions de l’espai és de 3.472,63 m2. El projecte ha estat dissenyat pel Servei de Projectes de l’Ajuntament, i ha comptat amb la col·laboració del Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica de la UPC. El pressupost d’adjudicació ha estat de 271.690,74 euros (IVA inclòs) i les obres han anat a càrrec de l’empresa HPSA, Construcción y servicios medioambientales S.A.

L’elecció d’aquesta zona del Districte 3 va respondre a les seves dimensions, a la fàcil adaptació topogràfica que requeria les exigències de la pista, a la proximitat amb la zona esportiva de Can Jofresa, així com a la facilitat d’accessos i d’ocupació de l’espai públic en cas de celebració d’un campionat. Aquest és el segon skatepark de Terrassa, després del que hi ha al barri de Sant Llorenç.

El circuit compta amb cartells, situats als accessos, amb informació relativa a l’horari i el funcionament de la instal·lació que, ara, només es pot fer en horari diürn. Igualment, es recorda als usuaris i usuàries la necessitat de complir amb la normativa, ja que és un equipament que només està permès pel patinatge i que no està supervisat.

Aquests cartells adverteixen també que cal fer ús d’elements de protecció personal (casc, canelleres i genolleres); que la pista de formigó és relliscosa en condicions d’humitat, pluja i gel i que és obligatòria la supervisió d’un adult si l’utilitzen els menors de 12 anys. També hi figura el telèfon d’emergències 112. Altres informacions que acompanyen als cartells fan referència a l’ús que la ciutadania ha de fer del circuit, als elements on no poden patinar i al recordatori que, entre tots, cal tenir cura de la nova instal·lació.

Un equipament amb mòduls de formigó

Un dels objectius del projecte ha estat respectar la vegetació existent i integrar la pista d’skate en la mitgera, sense alterar la continuïtat de la línia enjardinada de l’avinguda de Can Jofresa. L’equipament s’ha dissenyat d’acord amb la construcció de mòduls de formigó i a tres plataformes, que s’han adaptat al pendent transversal que hi ha a la mitgera. El projecte respon a la concepció d’un disseny on les plataformes 1 (més dura) i 2 (més suau) s’han situat a la part oest, per tal que sigui la zona més urbana, mentre que la plataforma 3 està a la part est, destinada a la gent que practica més en el bowl.

La plataforma 1 té una amplada de 10,5 m per una longitud de 58 m. S’hi ha construït a la part oest, a la banda de la pista d’atletisme, i està situada a un metre respecte del nivell del carrer. S’ha pensat com un circuit amb diferents nivells de dificultat, gràcies als elements d’skate que s’hi han col·locat. Es pot accedir des de la nova rampa, situada a l’extrem nord-oest, o des de les escales, ubicades a la zona sud-est. Des d’aquesta plataforma es pot accedir a la plataforma 2, que està situada a uns 60 cm per sobre de la 1. Es comunica amb la plataforma 3 per unes escales i, amb la 1, per rampes i escales patinables. Finalment, a la plataforma 3 se situa el bowl o pool, que és un dels elements més singulars de les pistes d’skate, amb forma de fondària de piscina. La plataforma 3 està situada al mateix nivell i pendent del carrer en la part est.

Enllumenat i zona enjardinada

El nou equipament disposarà de columnes de 12 m d’alçada, que funcionaran en horari restringit, i de noves lluminàries. L’espai està enjardinat i compta amb pollancres, oliveres i plantacions arbustives. La resta està cobert amb gespa. El projecte respecta la vegetació existent, perquè s’ha intentat reproduir l’enjardinament actual per mantenir la continuïtat amb la resta de mitgera de l’avinguda de Can Jofresa. S’han anul·lat els aspersors verticals a les zones arbustives reposades i, a les de nova creació, s’ha instal·lat un sistema de reg per degoteig.

La proposta de construir un skatepark va sorgir de la consulta ciutadana realitzada pels pressupostos participatius el 2010, on va ser el projecte guanyador. Es va enllestir el 2012 però no es va executar degut a la crisi. El 2017 es va actualitzat el projecte i es va incloure a les inversions del programa Terrassa Barris en Marxa.

Author: Ajuntament de Terrassa

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.