L’Economia Social i Solidària a Terrassa ja te Pla Estratètic

El Ple aprova per unanimitat el Pla Estratègic de l’Economia Social i Solidària de Terrassa

El Pla ha estat fruit del treball portat a terme pel Consell d’Economia Social iSolidària i serà el full de ruta durant els propers anys

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar ahir per unanimitat el Pla Estratègicde l’Economia Social i Solidària de Terrassa que té com a objectiu reforçar un model econòmic i de ciutat mes democràtic, inclusiu, just i sostenible que aporti alhora valor econòmic i valor social.

El Pla planteja actuacions entorn a tres objectius estratègics: la promoció de de les empreses i iniciatives ja existents i que operen a la ciutat, i la creació i foment de noves iniciatives que donin resposta a reptes de sostenibilitat econòmica social i/o ambiental.

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació del’Ajuntament, Manuel Giménez, va manifestar la seva satisfacció i agraïment davant d’aquest acord unànime del Ple declarant que “l’aposta per l’economia social i solidària de l’Ajuntament ha de servir per millorar l’activitat econòmica i la qualitat de vida de la nostra ciutat, tot realitzant actuacions responsables amb l’entorn, treballant i enfortint la producció local i buscant la complicitat i la xarxa amb proveïdors propers al territori, implicats amb la comunitat”.

Amb aquest Pla, Terrassa no només fa un pas endavant important que la situa entre les poques ciutats que compten amb un Pla Estratègic d’aquest àmbit, sinó que ho fa amb una estratègia treballada i compartida entre totes les forces polítiques i amb tots els agents implicats, molts d’ells agrupats entorn a la Xarxa d’Economia

Solidària (XES) que ha treballat de forma molt activa en la seva materialització. El document estratègic aprovat s’estructura al voltant d’aquests tres objectius estratègics que emmarquen 12 accions i 27 programes de treball durant tota la seva vigència.

El Pla contempla, entre d’altres, actuacions referents al finançament d’iniciatives d’emprenedoria social, l’accés a locals, el consum responsable i la disponibilitat d’equipaments que permetin disposar d’un ecosistema que ajudi a impulsar els tres objectius estratègics abans esmentats. Aquest full de ruta estratègic, que s’inicia aquest 2019 i té un període d’execució finsal 2026, tindrà el seu propi procés d’avaluació global i avaluació específica.

L’Ajuntament de Terrassa rendirà comptes a la ciutadania mitjançant el Portal deTransparència i el Portal Participa. El Consell Municipal d’Economia Social i Solidària de Terrassa treballarà l’avaluaciómés acurada amb un grup motor i un sistema de seguiment i avaluació ques’expliquen en el propi Pla Estratègic que té un pressupost de 5.735.000 euros.

Aquest any 2019 es portaran a terme actuacions al voltant dels següents programes:Terrassa Cooperativa, programes educatius, compra pública responsable, Pla decomunicació de l’Economia Social i Solidària, Pla de formació, Emprenedoria al’anella verda, Horts urbans i mapa d’agents, entre d’altres

Author: Ajuntament de Terrassa

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.