La CUP vol evitar la venda massiva de pisos als fons voltor

La CUP vol declarar Terrassa «Àrea de Tanteig i Retracte» per evitar la venda massiva de pisos als fons voltor

Proposa que l’Ajuntament tingui prioritat per adquirir aquests habitatges en les mateixes condicions i així augmentar el parc públic de lloguer

La CUP creu que cal garantir el dret a l’habitatge ha de ser la màxima prioritat de la propera legislatura, ja que és imprescindible per poder construir una vida digna. «Si apostem per posar la vida al centre de les polítiques, és imprescindible que comencem per garantir el dret a l’habitatge per a qualsevol persona», ha manifestat Marc Medina.

El programa d’habitatge pretén avançar cap a la sobirania residencial i s’engloba en 4 grans eixos: Aturada de tots els desnonaments, regulació del preu del lloguer, noves formes d’accés a l’habitatge i augment del Parc públic de lloguer. Per aconseguir aplicar aquest darrer eix, Medina ha defensat l’expropiació definitiva dels pisos buits de bancs i grans tenidors. Hi ha diferents vies per fer-ho possible, atenent a la situació d’emergència habitacional.

Per una banda, es pot fer una declaració de la ciutat com a «Àrea amb Dret de Tanteig i Retracte», per evitar la venda massiva de pisos a fons voltor. De manera que l’Ajuntament pugui adquirir aquests habitatges en les mateixes condicions, per tal d’augmentar el parc públic de lloguer.

Per l’altre, si parlem de mobilització de pisos buits, no podem deixar d’insistir en l’aplicació de la Llei d’habitatge del 2007 i, per tant, en l’obertura d’expedients sancionadors als bancs i grans tenidors que segueixin tenint habitatges buits. I l’expropiació definitiva dels pisos buits de bancs i grans tenidors.

Així mateix, la CUP ha defensat que la implicació de l’Ajuntament en l’aturada dels desnonaments, tot defensant el Decreto Ley 7/2019 (que prohibeix de forma expressa els desnonaments oberts) i la Llei 24/2015 (que prohibeix executar desnonament sense alternativa habitacional i recull l’obligada cessió dels pisos buits de grans tenidors a la borsa de lloguer social de l’Ajuntament).

Les lleis d’habitatge vigents ja estipulen mecanismes per tal d’evitar els desnonaments, però cal voluntat política per executar-les. En primer lloc, amb un augment els recursos (sobretot de personal) del servei de polítiques socials d’habitatge. En segon lloc, creant una taula permanent formada pel servei de polítiques socials d’habitatge, serveis socials i els col·lectius en defensa de l’habitatge per tal de fer un seguiment de casos. I en tercer lloc, regularitzar la situació de les persones que es troben ocupant un habitatge, així com l’accés als subministraments bàsics.

Author: CUP Terrassa

CUP Terrassa

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.