La CUP vol un mapa escolar nou contra la segregació

La CUP vol modificar el mapa de zonificació escolar per lluitar contra la segregació

La formació presenta el seu programa d’Educació, tot donant suport a la vaga d’Ensenyament convocada per avui

En matèria d’educació partim d’una premissa molt bàsica: Cal garantir el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats per a tots els infants de la nostra ciutat. Ja ni ha prou que les escoles siguin un espai per la reproducció dels privilegis i les desigualtats. No podem tenir escoles per rics i escoles per les classes populars; no podem tenir escoles per infants de families migrants i escoles per nens blancs. Necessitem una escola inclusiva i emancipadora per tots els infants de la nostra ciutat.

Això entra en absoluta contradicció amb el fet que Terrassa és la ciutat amb l’índex de segregació escolar més alt de Catalunya a primària i en les primeres posicions a secundària. Combatre la segregació escolar és un repte de ciutat i un compromís de la Candidatura d’Unitat Popular. Per nosaltres, A grans trets, la solució passa per 3 elements:

Desconcertar l’educació pública. Apostem per un xarxa única, 100% pública i en català. Les escoles concertades són les que més han contribuït a la segregació escolar a la nostra ciutat. L’escola ha de ser un servei públic per a tothom no un espai mercantil i de lucre. Malgrat que els concerts no siguin competència municipal, volem que l’ajuntament estigui al peu del canó pel control i la denuncia de les irregularitats de les escoles concertades (en relació, per exemple, a la selecció d’estudiants, una pràctica il·legal que moltes escoles practiquen de manera explicita o implícita) i la promoció del canvi de titularitat dels centres que acabin amb el concert.

Augmentar els recursos. Revertir els milions d’euros de retallades dels darrers anys. Reduir ràtios, bona atenció als alumnes amb necessitats educatives especials. Cal garantir recursos per acabar amb el sistema de quotes. L’ajuntament té un paper clau en les infraestructures dels centres (prou barracons) i en el suport amb programes d’atenció als centres amb major vulnerabilitat.

Limitar la capacitat d’elecció de centre per part de les famílies; que contribueix a generar aquesta segregació escolar. Volem unes escoles amb projectes diversos però que siguin equivalents en qualitat i equitat. Que la tria no importi perquè qualsevol opció ha de ser igual de bona.

Propostes per a Terrassa

Aquests 3 elements serien aquells que considerem essencials si volem combatre de veritat la segregació. Però, aterrant a Terrassa, proposem implementar un seguit de mesures de forma immediata durant la propera legislatura, de les que destaquen:

Canvi en la zonificació escolar: passar de les 4 zones actuals a 8 zones, tal i com proposa l’estudi. D’aquesta manera s’augmenta nombre de zones i, per tant es redueix el nombre d’escoles per zona. Això afavoreix que les famílies portin als nens i nenes a les escoles que tenen més a prop de casa o del seu barri.

Estudiar modificacions en les adscripcions entre escola i institut. Nosaltres entenem que una possible solució pot ser d’adscripció única. Sempre i quan es combinin escoles i instituts heterogenis, i es faci una bona lluita contra la segregació a primària. Però entenem que no es tracta d’una solució màgica, ja que si no es fa bé pot ser una mesura que generi encara més segregació.

Ajuntament té un instrument molt important com és la OME. Cal dotar de més recursos (especialment humans) aquesta oficina, i garantir que sigui l’òrgan encarregat de controlar tot el procés de preinscripció i matriculació! A part, creiem que l’OME ha d’anar més enllà del control en la matriculació: volem que l’OME sigui un òrgan municipal de seguiment dels centres en coordinació al servei d’inspecció per tal de garantir, per exemple, que no hi ha escoles amb pràctiques selectives o detectar incompliments en les quotes de reserva de places.

Reserva de places: Establir criteris diferencials i progressius en la reserva de places per tal de compensar la matricula viva. Els centres amb més demanda han d’assumir una reserva de places més amplia.

Promoció de l’escola pública: Cal que l’Ajuntament assumeixi un paper actiu en la promoció de l’escola pública durant els períodes de preinscripció de l’alumnat per tal de promoure l’escola pública com a un model de qualitat, diversitat i equitat.

Suport als centres: Donar suport a aquells centres més estigmatitzats a partir de la promoció de projectes singulars, la col·laboració amb altres centres i/o entitats de la ciutat, activitats complementaries, etc.

Negociacions amb el Departament: Cal que l’Ajuntament actuï amb major iniciativa i voluntat en representació de l’interès de tota la xarxa pública de la ciutat per reclamar millores en el finançament, en les dotacions de personal dels centres que ho necessitin, així com els recursos materials.

  Share:

Author: CUP Terrassa

CUP Terrassa

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.