Avís Legal i Política de privacitat

Responsabilitats del Lector/Usuari

1. Responsabilitats en l’ús del Web per part dels usuaris d’aquest web

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en les que es pugui caure o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant el titular del web, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari.

L’Usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basat en la incorrecta utilització per part de l’Usuari del web. En el seu cas, l’Usuari assumirà les despeses i indemnitzacions que s’esdevinguin de possibles reclamacions o accions legals.

2. Responsabilitat per el funcionament del web

El titular del web exclou tota responsabilitat derivada d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, fallides telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la web.

Tanmateix, el titular del web també exclou qualsevol responsabilitat derivada per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic motivat per deficiències o sobre carga en les líneas telefòniques o en Internet, així com dels mals causats per terceres persones per intromissions il.legítimes fora del control del titular del Web.

El titular del web està facultat per a suspendre temporalment, sense previ avís, l’accesibilitat al Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el web poden conduir a l’usuari a altres web gestionades per tercers.

El titular del web declina qualsevol responsabilitat respecte la informació inclosa fora del seu web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre la existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

El titular del web queda exonerat de tota responsabilitat per el correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través d’aquest enllaços, de la veracitat i legalitat del contingut o informació a la que es pugui accedir, així como dels perjudicis que pogués patir l’Usuari en virtut de la informació continguda en la web enllaçada.

Avís Legal i Política de Privacitat

1. AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

Puc garantir-te que et trobes en un espai 100 % segur, per això, donant compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1.1. DADES IDENTIFICATIVES DEL RESPONSABLE

Tal com recull la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, informem que:

La nostra denominació social és: Premsa Oberta de Catalunya s.l.u amb CIF/ NIF B66777872 i domicili social al Carrer Telers, 5 Passadis B Planta 2, 08221 Terrassa (Barcelona) i l’activitat social: Edició de Mitjans de Comunicació i Publicitat

1.2. FINALITAT DE LES PÁGINES WEB

Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents:

  • Publicació de notícies hiper-locals
  •  Comercialització d’espais publicitaris i continguts per mantenir la infraestructura oberta i col·laborativa.
  • Esdeveniments i Formacions
  • Gestió de Lectors, Autors, Afiliats i Subscriptors
  • Gestió de vendes, promocions i pagaments.

1.3. USUARIS:

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició de LECTOR, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús, no obstant això, pel mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral/comercial alguna.

1.4. ÚS DEL LLOC WEB I CAPTURA D’INFORMACIÓ:

1.4.1 ÚS DEL LLOC WEB

La pàgina web https://elteudiari.com i totes les integrades en ella, d’ara en endavant elTeuDiari, proporcionen l’accés a articles, informacions, notícies, serveis i promocions (d’ara endavant, ‘els continguts’) propietat de elTeuDiari. El LECTOR assumeix la responsabilitat de l’ús de la web.

El LECTOR es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per:

(a) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

(b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

(c) provocar danys en els sistemes físics i lògics de CATALUNYA DIRECTE, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(d) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

elTeuDiari es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, elTeuDiari no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al previst en la normativa d’aplicació.

1.4.2 CAPTURA D’INFORMACIÓ

– Formulari de contacte, on l’AUTOR haurà d’emplenar el camp de correu electrònic, assumpte, nom i entitat a la que representa si escau.

– Formulari de subscripció, emplenant el LECTOR els camps necessaris per rebre el butlletí de noticies, ofertes i promocions, amb els camps de nom, cognoms, adreça, ciutat, país, estat, codi postal, email i contrasenya.

– Cookies de rastreig, conforme a les següents regles.

– Navegació i Adreça IP: En navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la teva adreça IP, data i hora d’accés, el hipervíncle que li ha reexpedit a aquestes, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat.

Malgrat l’anterior, els usuaris podran donar-se de baixa a qualsevol moment dels serveis prestats per elTeuDiari o dades aportades pel LECTOR donant compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades.

Així mateix, tant en subscriure’s a aquesta pàgina web com en realitzar algun comentari en qualsevol de les seves pàgines i/o entrades, l’usuari consent:

El tractament de les seves dades personals a l’entorn de WordPress conforme a les seves polítiques de privadesa.

L’accés de elTeuDiari a les dades que, d’acord amb la infraestructura de WordPress, necessiti l’usuari aportar bé per a la subscripció al curs bé per a qualsevol consulta mitjançant el formulari de contacte.

Així mateix, informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d’acord a la nostra política de privadesa.

En activar una subscripció, formulari de contacte o comentari, l’usuari comprèn i accepta que:

Des del moment en què efectua la seva subscripció o accedeixes a algun servei de pagament, elTeuDiari té accés.

a: Nom, i correu, o altres dades necessàries per a facturació conformant un fitxer degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el nom de “USUARIS DE LA WEB I SUBSCRIPTORS” o “CLIENTS I/O PROVEÏDORS”

En tot cas elTeuDiari es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web principal i les seves webs integrades a elTeuDiari.com el present avís legal.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

elTeuDiari per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de elTeuDiari o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per elTeuDiari, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CATALUNYA DIRECTE.

El LECTOR es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de elTeuDiari. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat d’imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de elTeuDiari.

Queda terminantment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant-nos quantes accions civils i penals ens assisteixin en honor de salvaguardar els nostres drets, tot això sota prevenció d’incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l’art. 270 i ss del Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT 

elTeuDiari no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

4. MODIFICACIONS

elTeuDiari es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

5. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hiper-enllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la web de elTeuDiari haurà de sotmetre’s les següents condicions:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de elTeuDiari

– No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb la web de elTeuDiari sense la seva prèvia autorització expressa.

– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web de elTeuDiari, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervíncle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a elTeuDiari, excepte autorització expressa d’aquest.

– L’establiment de l’hipervíncle no implicarà l’existència de relacions entre elTeuDiari i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de elTeuDiari dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

– elTeuDiari no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervíncle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

El lloc web de elTeuDiari pot posar a la disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis en Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

elTeuDiari no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

elTeuDiari no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per elTeuDiari i que resultin accessibles a través de elTeuDiari

6. DRET D’EXCLUSIÓ

elTeuDiari es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als portals i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

7. GENERALITATS

elTeuDiari perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

8. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

elTeuDiari podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

9. RECLAMACIONS I DUBTES

CATALUNYA DIRECTE informa que existeixen fulles de reclamació a la disposició d’usuaris i clients podent remetre un correu a lectors@elteudiari.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

També pot dirigir la seva reclamació per correu postal dirigit a: elTeuDiari Telers, 5 – Passadís B Planta 2 08221 Terrassa (Barcelona).

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre elTeuDiari i el LECTOR es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa, tret que la Llei aplicable disposi una altra cosa.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.